نحوه بستن دستمال گردن و دستمال جیب مردانه

برای بستن دستمال گردن خلبانی میتوانید به صورت خیلی ساده از دو طرف به سمت پایین استفاده کنید

برای بستن دستمال گردن با کت شلوار میتوانید گره مخصوص را طبق عکس زیر بزنید

 

برای استفاده از دستمال جیب هم طبق دو روش زیر میتوانید اقدام نمایید

 

 

و